Emtrac Set – katetrs komplicētiem dzemdes kakliem

Katetru komplekts kurš sastāv no:

  • vadītājkatetra (A), bildē augšpusē
  • mandrel” (B), bildē vidū
  • ievadītājs (C)