IUI – Intrauterīnais inseminācijas katetrs

  • ar divām distālām sānu atverēm