Glikozes monitorēšanas sistēmas

 

Nepārtrauktas darbības glikozes līmeņa monitorēšanas sistēma iPro2.

Sistēma nosaka un analizē glikozes līmeņa svārstības laika periodā līdz 7 diennaktīm 24 stundu laikā fiksējot 288 mērījumus. iPro2 konstatē slēptas hipoglikēmijas un hiperglikēmijas, sniedz datus par uztura un fiziskās slodzes ietekmi uz glikēmiju, brīdina un informē par augstas vai zemas glikēmijas tuvošanos.

Sistēmas sastāvdaļas:

Ipro2 Digitālais ierakstītājs- apkopo un uzglabā datus no glikozes sensora
ipro2 sensors sani.png

ipro2 ierakstitajs.jpg

Glikozes sensors – ar membrānu klāts elektrods, kas ar Sen-serter ierīci cauri ādai tiek ievadīts zemādas tauku slānī. Sensors informē raidījāju par glikozes daudzumu intersticiālā šķidruma ievadīšanas vietā.

Iegūtos glikēmijas datus augšuplādē interneta vietnē un grafiski apstrādā. Šie dati ir kopīgi jāanalizē ar ārstu. Iegūtā informācija sniedz papildu iespēju ārstam kopā ar pacientu veikt korekcijas diabēta ārstēšanā.

medtronic