MiniMed 640G battery cap

Insulīna sūkņa 640G bateriju nodalījuma aizsargvāciņš.