PTCA Balloon Catheter

Maza diametra (zem 1,5 mm) dilatācijas balonkatetrs totālu, subtotālu oklūziju dilatēšanai