Rezervuārs MiniMed™ Reservoir

Rezervuārs ir vienreiz lietojama medicīniska ierīce, kas paredzēta insulīna ievadīšanai zemādā. Rezervuārs tiek uzpildīts ar īslaicīgas darbības insulīna analogu vai īslaicīgas darbības insulīnu, savienots ar infūzijas sistēmu un ievietots insulīna sūknī.

Rezervuārs sastāv no trīs sastāvdaļām: drošības pārejas, rezervuāra un virzuļa.

  1. Rezervuārs ar tilpumu 3,0ml – savietojams ar Paradigm 7xx sērijas un MiniMed 640G insulīna sūkņiem.
  2. Rezervuārs ar tilpumu 1.8ml – savietojams ar Paradigm 5xx sērijas, Paradigm 7xx sērijas un MiniMed 640G insulīna sūkņiem.

Informāciju par insulīna sūkņa piederumu veidiem , cenām un pieejamību var precizet zvanot pa biroja Talruni +67 316 372.