Система мониторинга уровня глюкозы

 Система мониторинга уровня глюкозы iPro2 непрерывного действия.

Система определяет и анализирует колебания уровня глюкозы в период времени до 7 суток в течение 24 часов, фиксируя 288 измерений. iPro2 констатирует скрытые гипогликемии и гипергликемии, предоставляет данные о влиянии питания и физической нагрузки на гликемию, предупреждает и информирует о приближении высокой или низкой гликемии.

Составные части системы:

Ipro2 Цифровое записывающее устройство – обобщает и хранит данные, полученные с глюкозного сенсора

ipro2 sensors sani.png

ipro2 ierakstitajs.jpg

Глюкозный сенсор – покрытый мембраной электрод, который с устройством Sen-serter через кожу вводится в подкожный мировой слой. Сенсор информирует передатчик о количестве глюкозы в месте введения интерстициальной жидкости.

Iegūtos glikēmijas datus augšuplādē interneta vietnē un grafiski apstrādā. Šie dati ir kopīgi jāanalizē ar ārstu. Iegūtā informācija sniedz papildu iespēju ārstam kopā ar pacientu veikt korekcijas diabēta ārstēšanā.

Nepārtrauktas darbības glikēmijas monitorēšanas sistēma Guardian REAL-Time

Sistēma sniedz iespēju 3-6 diennaktis noteikt un analizēt glikēmijas līmeņa svārstības 24 stundu laikā fiksējot 288 mērījumus, tā ļauj konstatēt slēptas hipoglikēmijas, uztura un fiziskās slodzes ietekmi uz glikēmiju.
Sistēmas darbību nodrošina diabēta pacienta zemādā ievadīts īpašs glikozes sensors, kuram ir pievienots MiniLink raidītājs, kas pārraida glikēmijas datus uz Guardian monitoru, kur tie tiek uzkrāti.
Guardian monitora ekrānā pacients var nepārtraukti (ar nelielu laika nobīdi) redzēt savu glikozes līmeni.
Monitorēšanas laikā sistēmu iespējams iestatīt tā, lai pazeminātas un paaugstinātas glikēmijas gadījumā atskanētu īpašs brīdinājuma signāls.
Iegūtos glikēmijas datus ar speciālas datorprogrammas palīdzību no monitora var augšupielādēt interneta vietnē, grafiski apstrādāt un analizēt kopā ar ārstu. Rezultātā iegūtā informācija sniedz papildu iespēju ārstēšanās korekcijai.

Sistēmas sastāvdaļas:

monitors Monitors – monitors reālā laika režīmā uzrāda glikozes līmeņa rādījumus, informē par izmaiņām glikozes līmenī, sniedz informāciju par iepriekšējiem mērījumiem un uzrāda sistēmas informāciju, piemēram, brīdinājumus par bateriju stāvokli.
ME180710_transmitter_charger-77bb9ab2-7d036981 MiniLink raidītājs – neliela, uzlādējama ierīce, kas tiek pievienota sensoram. Pēc pievienošanas sensoram raidītājs ievāc datus par glikozes līmeni un kā bezvadu signālu nosūta šo informāciju monitoram. 

ipro2 sensors sani.png

ipro2 ierakstitajs.jpg

Glikozes sensors – ar membrānu klāts elektrods, kas ar Sen-serter ierīci cauri ādai tiek ievadīts zemādas tauku slānī. Sensors informē raidījāju par glikozes daudzumu intersticiālā šķidruma ievadīšanas vietā.

medtronic